Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
Homilie okolicznościowe

Iść za Chrystusem szlakiem Apostołów (Świętych Apostołów Piotra i Pawła)

29/06/20 ks. Paschalis Kowalski
Obu Apostołów, których dziś czcimy, łączy data męczeńskiej śmierci, bo według tradycji zostali straceni tego samego dnia. Paweł jako obywatel rzymski oddał głowę pod miecz. Piotr jako biedny Żyd poniósł śmierć niewolnika. Na jego własną prośbę ukrzyżowano go głową w dół, gdyż uważał, że nie jest godzien tak zawisnąć na krzyżu jak jego Boski Nauczyciel.