Homilie okolicznościowe

Pomagaj nam nieustannie! (NMP Nieustającej Pomocy)

27/06/20 ks. Kazimierz Kubat SDS
Gdy wgłębimy się w – nieliczne wprawdzie – teksty Maryjne w Nowym Testamencie, przekonamy się, że jest tam mowa o Matce Chrystusa, która – gdy nadeszła pełnia czasów – świadomie i dobrowolnie przyjęła Boże macierzyństwo i otrzymała przepowiedziany przez proroków jedyny przywilej Matki – Dziewicy, która porodziła Syna Bożego, Zbawiciela świata. To sprawiło, że „błogosławić Ją będą wszystkie pokolenia”.