Homilie okolicznościowe

Tylko On! (Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana)

04/06/20 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
„Nie jak Ja chcę, ale jak Ty” – w tych słowach Jezusa, połączonych z krwawym potem, płynącym z Jego skroni, wyraża się najgłębszy sens dzisiejszego święta. On jest Kapłanem Najwyższym i Wiecznym, który nie tylko wypełnia kult ofiary i adoracji Boga, ale sam jest Ofiarą i Synem Bożym, który przez wcielenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie oddaje Ojcu należną cześć sponiewieraną przez grzechy ludzi.