Homilie okolicznościowe

Według Serca Twego (Najśw. Serca Pana Jezusa)

19/06/20 ks. Marek Piedziewicz
Dzisiejsza uroczystość każe nam spojrzeć w tę właśnie stronę – w stronę serca Boga i serca człowieka. W dzisiejszym pierwszym czytaniem zauważymy, że już w Starym Testamencie Pan objawił, że wybrał Izraela z miłości. Powołał go do poznania prawdy o sobie samym. W świecie, gdzie ludzie czcili demony i fałszywych bogów – Izraelici stopniowo odkrywali oblicze Jedynego, prawdziwego Boga. On sam odsłaniał przed nimi swoje serce, jak moglibyśmy to ująć językiem poezji. Co Bóg przedstawił swojemu ludowi?