Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł

NMP Królowej Polski

02/05/20 Patryk Jakubowski
Uroczystość NMP Królowej Polski skłania mnie do refleksji nad rolą Matki Bożej w dziejach zbawienia świata oraz nad naszym indywidualnym podejściem do Jej kultu. Czy istnieje jedna i poprawna droga wyrażania szacunku wobec Maryi?
02/05/20 ks. Paweł Wygralak
Spotykamy dzisiaj Maryję wraz z innymi niewiastami pod krzyżem Pana Jezusa. Wydarzenie to zostało opisane przez Ewangelistę w sposób bardzo krótki i zwarty, bez wspomnienia o ogarniających z całą pewnością Maryję, inne niewiasty i samego Pana Jezusa emocjach i wzruszeniach. Wsłuchani w słowa św. Jana towarzyszymy więc Maryi, na pewno zbolałej, i Jezusowi, który świadomie i dobrowolnie przyjął śmierć na krzyżu, jako drogę do naszego odkupienia.
02/05/20 ks. Paschalis Kowalski
Dziś staje przed nami Matka Najświętsza, którą czcimy jako Królową naszego narodu. Staje, jak zwy­kle, z troską o nasze dobro. Chce nam powiedzieć: Popatrzcie na moje życie. Byłam najświętsza z wszystkich ludzi, nigdy nawet cień grzechu mnie nie dotknął, nigdy i w niczym nie sprzeciwiłam się Stwórcy, zawsze pełniłam Jego wolę. On mnie jako najlepszą swą Córkę miłował więcej niż kogokolwiek. Je­go Syn kochał mnie jako Matkę.