NMP Królowej Polski

Oddajemy się z ufnością pod Jej opiekę

02/05/20 ks. Paweł Wygralak
Spotykamy dzisiaj Maryję wraz z innymi niewiastami pod krzyżem Pana Jezusa. Wydarzenie to zostało opisane przez Ewangelistę w sposób bardzo krótki i zwarty, bez wspomnienia o ogarniających z całą pewnością Maryję, inne niewiasty i samego Pana Jezusa emocjach i wzruszeniach. Wsłuchani w słowa św. Jana towarzyszymy więc Maryi, na pewno zbolałej, i Jezusowi, który świadomie i dobrowolnie przyjął śmierć na krzyżu, jako drogę do naszego odkupienia.