NMP Królowej Polski

Z dawna Polski Tyś Królową

02/05/20 ks. Paschalis Kowalski
Dziś staje przed nami Matka Najświętsza, którą czcimy jako Królową naszego narodu. Staje, jak zwy­kle, z troską o nasze dobro. Chce nam powiedzieć: Popatrzcie na moje życie. Byłam najświętsza z wszystkich ludzi, nigdy nawet cień grzechu mnie nie dotknął, nigdy i w niczym nie sprzeciwiłam się Stwórcy, zawsze pełniłam Jego wolę. On mnie jako najlepszą swą Córkę miłował więcej niż kogokolwiek. Je­go Syn kochał mnie jako Matkę.