Nabożeństwo Fatimskie

Niech ludzie jeszcze lepiej Ją poznają i pokochają

13/06/20 ks. Stanisław Szulc
Na pytanie Łucji „czego Pani sobie życzy”, Maryja powiedziała między innymi tak: „chcę abyście odmawiali codziennie różaniec”. Do tej prośby o odmawianie różańca, o modlitwę, Maryja dodała jeszcze jedną, ważną prośbę, która była już bezpośrednio skierowana do Łucji. Na pytanie, czy zabierze całą trójkę do nieba, odpowiedział: „Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo.