Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta inna niż zwykle…

01/05/20 Szymon Bojdo
Sugeruję, by w tak ważnym dla dziecka dniu – a może nawet najważniejszym dniu dzieciństwa – nie skupiać się tylko na zewnętrznych formach, choć są one bardzo ważne. Dzieci wyczuwają nasze uroczyste podejście do Komunii Świętej, na pewno dostrzegają ilość przygotowań włożonych w tę uroczystość. Warto też podkreślić jak ważna jest Pierwsza Komunia Święta dla całej wspólnoty. Bardzo ważne, ale też wzruszające jest, kiedy proboszcz mówi o radości z faktu, że kolejni członkowie wspólnoty w pełni będą uczestniczyć w Eucharystii…