Słuchając Franciszka

Filary Kościoła (na czerwiec)

01/06/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
W pierwszym roku pontyfikatu Franciszek podjął refleksję nad tym, jak widzi rolę papieża we wspólnocie. Nawiązując do słowa Bożego, mówił o potrójnym zadaniu umacniania: umacniania w wierze, umacniania w miłości i umacniania w jedności. Jezus sam wskazuje na Piotra, jako na Skałę, na której buduje swój Kościół. Bo usłyszał odważne wyznanie wiary Piotra: „Ty jesteś Mesjaszem”. A jednak, jak podkreślił, wiara Piotra domagała się oczyszczenia, próby wiary. Piotr właściwie rozpoznał kim jest Jezus; a jednak nie było w nim zgody na drogę Jezusa, drogę krzyża.