Słuchając Franciszka

Matka Boga i nasza (na maj)

01/05/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Miesiąc maj jest poświęcony w szczególny sposób Matce Bożej. W wielu miejscach zachował się piękny zwyczaj dekorowania kapliczek przydrożnych i wizerunków maryjnych w kościołach kwiatami oraz wspólne śpiewanie litanii. Papież Franciszek kultywuje ten zwyczaj przynosząc kwiaty Matce Bożej na Eskwilin. Często modli się do Maryi. Czyni to po każdej Mszy świętej stając na kilka chwil przed jej wizerunkiem lub figurą. Trzeba przypomnieć, że to właśnie takie proste gesty pobożności podejmowane przez wiernych doprowadziły do uznania szczególnej roli Niewiasty w życiu pielgrzymującego Kościoła. Pobożność ludu zachęciła biskupów i teologów do pogłębionej refleksji.