Spotkanie wspólnoty różańcowej

Matka Boża Łaskawa z Krzeszowa (na maj)

01/05/20 ks. Franciszek Zawadzki
Tytuł przypisywany Maryi przedstawionej na ikonie – Matka Boża Łaskawa – przywodzi nam na myśl znaną modlitwę Zdrowaś Maryjo, w której wypowiadamy słowa Archanioła Gabriela skierowane do Maryi: łaski pełna. Maryja jest pełna łaski, bo w pełnym oddaniu przyjęła Boże słowo, które w Niej zamieszkało i przez Nią przyszło na świat. Jest pełna łaski, bo stała się powierniczką Bożych planów i najbliższą ciałem i sercem wcielonemu Synowi Bożemu. Ale jest i łaskawa.