Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Spotkanie wspólnoty różańcowej

Złota Madonna z Essen (na czerwiec)

01/06/20 ks. Franciszek Zawadzki
Od samego początku chrześcijaństwa wiązano z tymi słowami Księgi Rodzaju osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, który w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu ukazał moc zwycięstwa nad śmiercią i grzechem. Maryja zaś została bardzo szybko nazwana Nową Ewą, jako ta, która dała ziemskie życie Zbawicielowi – Nowemu Adamowi, który wszystko odnowił i nas samych uczynił nowym stworzeniem.