Drogi krzyżowe dla dorosłych

Bardzo krótka Droga Krzyżowa dla dorosłych i dzieci

28/02/20
„Zbawienie przyszło przez krzyż – ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia”.
Teksty rozważań pochodzą z fragmentów pieśni lub piosenek wielkopostnych i pasyjnych
 
Wprowadzenie
„Zbawienie przyszło przez krzyż – ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia”.
 
Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć
„Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił, w czymem zasmucił, albo w czym zawinił.
Jam był ci wodzem, w kolumnie obłoku, tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku”.
 
Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka (…). Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej”.
 
Stacja III
Pierwszy upadek Pana Jezusa
„Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze Mną zbawiać świat. Dwudziesty pierwszy już wiek…”.
 
Stacja IV
Pan Jezus spotyka swą Matkę
„Matko najświętsza, do serca Twego, mieczem boleści wskroś przeszytego. Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami, Ucieczko grzesznych, módl się za nami!”.
 
Stacja V
Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi
„Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak, jak Ty. Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak Ty. Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona, tak jak Ty. Mój Mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty”.
 
Stacja VI
Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa
„Codzienność wiedzie przez Krzyż, większy im kochasz goręcej. Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce”.
 
Stacja VII
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
„Jakże ciężką walkę stoczył, wolę Ojca przyjął sam, tam na wzgórzu, na Golgocie, On wykonał Boży plan. Cichutko zaprasza ciebie tu - i popatrz, jak cierpiał tam wśród wzgórz, On zbawić cię chce, miłością się zwie,
Pan Jezus kocha cię”.
 
Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
„On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy, Bo wiedział, co to kochać i przebaczać (…). Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg, A On nas uczy kochać i przebaczać. I z celnikami siąść, zapomnieć, kto to wróg, pochylać się nad tymi, którzy płaczą”.
 
Stacja IX
Trzeci upadek Pana Jezusa
„Golgoto, Golgoto, Golgoto! Wspominam tak często ten dzień: Golgotę i słodki jej cień. Przyszedłem pod krzyż z ciężarem mych win, uwolnił mnie tam Boży Syn”.
 
Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
„Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce ci na wskroś przepali, gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, On ciebie wesprze, ocali”.
 
Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
„To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało widziałeś mnie”.
 
Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
„Wisi na krzyżu, Pan Stwórca nieba, płakać za grzechy, człowiecze potrzeba.
Ach, ach, na krzyżu umiera, Jezus oczy Swe zawiera!”.
 
Stacja XIII
Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża
„Każde spojrzenie na krzyż, niech niepokojem zagości, bo wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości”.
 
Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
„Dobranoc, grobie święty, najświętszego Ciała, który Matka Bolesna łzami oblewała. Niech Ci będzie cześć w wieczności, za Twe męki, zelżywości,
mój Jezu! Niech Ci będzie cześć i chwała za Twą boleść którąś miała, Maryjo”.
 
Zakończenie
„Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, Jezu, nie opuszczaj nas! Gdzie pociechę my znajdziemy, gdzie łzy żalu ukoimy? W Sercu Twoim tylko, Panie,
I pociecha i wytrwanie”.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.