Drogi krzyżowe dla dorosłych

Gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem…

28/02/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Krzyż – „znak hańbiącej śmierci, zarezerwowany dla najniższej kategorii ludzi – staje się kluczem. Odtąd przy pomocy tego klucza człowiek będzie otwierał drzwi głębi Bożej tajemnicy. Za sprawą Chrystusa przyjmującego krzyż, narzędzie swego wyniszczenia, ludzie dowiedzą się, że Bóg jest miłością. Jest miłością nieskończoną, gdyż «tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16)”.