Polecamy
Drogi krzyżowe dla dorosłych

Na drodze krzyżowej z kard. Stefanem Wyszyńskim

28/02/20 Michał Piotr Gniadek
Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu - 28 maja 1981 roku, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po długotrwałej chorobie nowotworowej zmarł Prymas Tysiąclecia. Zrealizował swoje powołanie, które zrodziło się w wiejskim, bardzo pobożnym domu. Był uczestnikiem kluczowych wydarzeń dla wzrostu religijnej gorliwości polskiego narodu, stopniowo dojrzewającego do odzyskania należnej mu suwerenności, mającej swoje źródło w dziecięctwie Bożym.