Polecamy
Przeciw banalizacji Jezusa
Gerhard Lohfink
KSIĄŻKA
44,90 zł 5,00 zł
Drogi krzyżowe dla dorosłych

Serce jak chusta Weroniki

28/02/20 Sławomir Zatwardnicki
Ten widok, który przedstawi się oczom naszego serca, niech posłuży ku naszemu nawróceniu. Chrześcijańska wiara pozostaje zgorszeniem dla świata, głupstwem w oczach wielu. A przecież dla towarzyszących Chrystusowi na Drodze krzyżowej odsłania się zbawienna prawda. Oto Syn Boży naprawdę stał się człowiekiem i przyszedł dla godziny krzyża. Celem Jego posłania przez Ojca było oddanie życia dla naszego zbawienia. Gdy będziemy się przypatrywać Umęczonemu i Ukrzyżowanemu, przejmijmy się do głębi Jego miłością. A także ceną mojego i twojego odkupienia z tak wielkiego grzechu, który doprowadził Zbawcę aż do śmierci. Niech ten wizerunek odciśnie się na naszym sercu jak na chuście Weroniki.