Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
Drogi krzyżowe dla dorosłych

Tajemnica wiary – tajemnica miłości

28/02/20 Anna Lipczyńska
Pan Jezus przybity do krzyża. – A przybicie do krzyża, Jezu, czy ono też ma coś mi powiedzieć o Twojej miłości? – Tak, synu. Gdy spotkasz człowieka podobnie jak ja przybitego do krzyża – może sparaliżowanego, może unieruchomionego w domu, w łóżku lub nawet we własnym ciele – pokaż mu mój krzyż i powiedz, że jego niemoc jest zaproszeniem, aby wraz ze mną zbawiał świat.