Polecamy
DROGA KRZYŻOWA - rozważania
Homilia do dorosłych

Wprowadzenie

28/02/20 ks. Maciej K. Kubiak
Rozpoczynamy Wielki Post, który – jak przypomina nam tegoroczny program duszpasterski – „jest w Kościele specjalnym czasem praktyk pokutnych, szczególnie odpowiednim «dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi» (KKK 1438)”.
Będziemy więc odprawiać w naszych wspólnotach drogi krzyżowe i gorzkie żale, ale równocześnie też „«przeżywajmy Wielki Post jako czas eucharystyczny, w którym, przyjmując miłość Jezusa, uczymy się szerzyć ją w otaczającym nas świecie każdym gestem i słowem» (Benedykt XVI). W wielkopostnej odnowie moralnej człowieka ważną rolę spełnia Eucharystia, która jest istotnym elementem w przygotowaniu do Paschy (…). W Eucharystii dokonuje się święta wymiana, tzn. my przynosimy Bogu chleb i wino, a otrzymujemy od Niego Ciało i Krew Chrystusa, i w ten sposób dostępujemy udziału w Bożym życiu. Msza Święta, jako uobecniona ofiara krzyża, także jest składana dla naszego zbawienia, którego początkiem jest już darowanie nam grzechów. Zbawienie ofiarowane nam w Eucharystii jest Bożym darem, który można przyjąć tylko po odwróceniu się od zła. Stąd (…) często podkreślana jest prawda, że Eucharystia jest wezwaniem do nawrócenia” (oprac. ks. Leszek Szewczyk, Wprowadzenie. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020).
Pomocą w realizacji tegorocznego programu duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary” są rozważania drogi krzyżowej dla dorosłych i dla dzieci, które zamieszczamy w niniejszym zeszycie. Nawiązują one jednak nie tylko do tematyki związanej z Eucharystią, lecz także do ważnych rocznic i wydarzeń, które są przed nami. Wspomnieć trzeba przede wszystkim Rok św. Jana Pawła II i setną rocznicę jego urodzin, przypadającą 18 maja oraz 15. rocznicę śmierci (2 kwietnia), a także zapowiedzianą na czerwiec beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Oprócz wspomnianych rozważań, zebranych w tym zeszycie, spółka Święty Wojciech Dom Medialny wraz z redakcjami „Małego Przewodnika Katolickiego” i „Biblioteki Kaznodziejskiej” przygotowała na czas Wielkiego Postu pomoce duszpasterskie do wykorzystania podczas piątkowych nabożeństw dla dzieci.
W tym roku – właśnie w nawiązaniu do programu duszpasterskiego – proponujemy parafiom graficzną rekonstrukcję krzyża 3D, na którym oprócz obrazu ukrzyżowania (rewers) umieściliśmy ewangeliczne sceny, nawiązujące do tematyki eucharystycznej (awers): scena umycia nóg uczniom, Ostatnia Wieczerza, symbole chleba i wina oraz Baranek Paschalny. Całość składa się z sześciu elementów (z każdego po odpowiednim wycięciu i sklejeniu powstanie jedna kostka – jedna część krzyża 3D) do rozdania dzieciom w sześć piątków Wielkiego Postu (zobacz reklamę na 4. stronie okładki tej broszury). Na ostatnie nabożeństwo dzieci mogą przynieść zrobione przez siebie krzyże, które zostaną poświęcone przez księdza.
 
Więcej informacji na temat pomocy duszpasterskich na Wielki Post i inne okresy roku liturgicznego, przygotowanych przez Święty Wojciech Dom Medialny można znaleźć na stronie internetowej www.bkaznodziejska.pl oraz www.swietywojciech.pl lub uzyskać telefonicznie: 61 659 37 56.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.