1 niedziela Wielkiego Postu
Sugestia programowa

Potwierdzeniem udziału chrześcijan w zwycięstwie Chrystusa nad pokusą i śmiercią jest celebracja sakramentów paschalnych

01/03/20
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Pełnienie woli Boga i zachęta do prowadzenia świętego życia to wyzwania, które stawia przed katolikiem liturgia słowa tej niedzieli. We wszystkich czterech tekstach biblijnych słyszy on o nieustannych próbach kuszenia podejmowanych przez diabła, który w swej bezwzględności odważa się kusić samego Boga (…).
Z tekstów tych wybłyskuje jednak wielka nadzieja możliwości nawrócenia „z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa” (Rz 5, 17), który swoją bezkompromisową postawą wobec zła staje się dla nas potężną siłą dodającą otuchy (…). Podstawowym więc zadaniem dla człowieka rozpoczynającego Wielki Post jest radosne i pełne nadziei postanowienie poprawy w danej przestrzeni swojego życia, podjęcie dowolnej formy ascezy, postu, modlitwy, ponieważ tylko dzięki tym dziełom pokutnym jest możliwe i samo zmaganie, i zwycięstwo (KKK 2849).
 
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
pod red. ks. Leszka Szewczyka
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.