1 niedziela Wielkiego Postu

Proszę o konkret a nie ogólniki! (sugestie słuchacza)

01/03/20 Anna Lipczyńska
Proszę o ten aktualny konkret w kontekście przykazań Dekalogu: pokusa współczesnych bożków, pokusa wzywania imienia Bożego nadaremno – co to znaczy dzisiaj, tu i teraz? Pokusa przeżywania „dnia świętego” przez chrześcijanina XXI wieku inaczej niż chciałby tego Bóg. Czy „być na mszy w niedzielę” to wystarczy, żeby „być w porządku”?