1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Słowo jest życiem

01/03/20 ks. Jacek Kacprzak
Naprawy tego stanu, w jakim się znaleźliśmy po grzechu (tym pierwszym, który skaził naszą naturę, i po każdym innym, naszym osobistym), nie da się przeprowadzić inaczej, jak tylko przez powrót do całkowitego zaufania Bożej miłości, powrót do całkowitego posłuszeństwa Słowu Boga. Dzieło wybawienia ze śmierci prowadzi drogą posłuszeństwa aż do śmierci (por. Flp 2,8). Tą drogą przyszło do nas wcielone Słowo Ojca – Jezus Chrystus.