Polecamy

2 niedziela Wielkiego Postu

Sugestia programowa
08/03/20
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: To, co zostało zapowiedziane w Prawie i u Proroków, Jezus wypełnił, a nawet przewyższa. Stąd wezwanie do słuchania Go (Mt 17, 5). Głos Boga Ojca służy podkreśleniu szczególnego autorytetu nauczania Jezusa (…).
Homilia do dorosłych
08/03/20 Patryk Jakubowski
Nawrócenie nie jest jednorazowym aktem, to ciągła przemiana życia. Być może uczniowie podczas przemienienia odczuwali lęk i niepewność. Byli ludźmi tak jak i my. Podobnie, proces przemiany życia i codzienne wybory, mogą wywoływać w nas różnorakie emocje. Tym bardziej jako słuchacze homilii czy kazań potrzebujemy pokrzepienia i umocnienia nas w wierze.
Homilia do dorosłych
08/03/20
Łatwo możemy sobie wyobrazić scenariusz i poszczególne kadry takiej produkcji. A więc najpierw nieskażony, piękny krajobraz górskich szczytów, potem najazd kamery z drona na najwyższy wierzchołek, a na nim postać Jezusa w białych szatach. Nagle błysk światła i spotęgowanie jasności, narastający akord orkiestry symfonicznej i wreszcie słowa lektora w kulminacyjnym punkcie filmu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!
Homilia do dorosłych
08/03/20 diakon Konrad Sulmirski
Kolejną rzeczą mogącą budzić zdziwienie jest pojawienie się w opisywanej scenie dwóch postaci starotestamentalnych rozmawiających z Jezusem – Mojżesza i Eliasza. Mojżesz był nie tylko bohaterskim wodzem, pod przewodnictwem którego naród wybrany opuścił Egipt i rozpoczął wędrówkę do Ziemi Obiecanej. Był także prawodawcą Izraela, organizatorem jego kultu oraz wszelkich struktur religijnych; to on namaścił Aarona na pierwszego arcykapłana.
Homilia do młodzieży
08/03/20 s. Urszula Kłusek SAC
Wyobraźcie sobie jakie wyzwanie postawił przed Abramem Bóg, gdy kazał mu wyruszyć w drogę, w nieznane, z całą rodziną i dobytkiem. Abram jest człowiekiem w podeszłym wieku, ma swój kawałek ziemi, jest ceniony. Ma określoną pozycję społeczną, a jakiś głos z nieba, każe mu to wszystko zostawić i wyruszyć na tułaczkę w nieznane. Owszem, jest mowa o błogosławieństwie, o nagrodzie, ale jaka jest tego cena!?
Homilia do dzieci
08/03/20 Danuta Szelejewska
Niewielu jest chyba takich, którzy nigdy nie słyszeli o Górze Tabor. Jest to samotne wzniesienie w Dolnej Galilei sięgające wysokości 562 metry n.p.m. Właśnie tam razem z Jezusem udali się apostołowie: Piotr, Jakub i Jan. Z pewnością nie żałowali, że musieli poświęcić czas i udać się w drogę. Ogarnął ich zachwyt na widok tego, co zobaczyli. Święty Mateusz pisze: „twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17,3).