Polecamy
2 niedziela Wielkiego Postu
Sugestia programowa

Chrześcijanin, wpatrzony w przemienionego Chrystusa, nabiera w Eucharystii sił do dalszej drogi

08/03/20
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: To, co zostało zapowiedziane w Prawie i u Proroków, Jezus wypełnił, a nawet przewyższa. Stąd wezwanie do słuchania Go (Mt 17, 5). Głos Boga Ojca służy podkreśleniu szczególnego autorytetu nauczania Jezusa (…).
Dotknięcie i wypowiedziane słowo (Mt 17, 7) może wyobrażać sakramentalne działanie Boga, który umacnia uczniów przez łaskę i głoszone słowo.
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Chrześcijanin, wpatrzony w przemienionego Chrystusa, nabiera w Eucharystii sił do dalszej drogi, napełnia duszę łaską i otrzymuje już teraz zadatek przyszłej chwały (KL 47). Dary te wzmacniają go w podjętych na początku Wielkiego Postu postanowieniach i staraniach o wzrost swojej wiary i wiary bliźnich. Pamięta, że każde oczyszczenie wewnętrzne wzmacnia jego wiarę w miłosiernego Boga, potęguje nadzieję, która zaczyna koncentrować uwagę na chwale nieba – celu tej drogi, wreszcie pomnaża miłość pozwalającą spojrzeć mu wielkodusznie na współtowarzyszy tej drogi i pomóc im w ich postanowieniach.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
pod red. ks. Leszka Szewczyka
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.