2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Przemieniać życie

08/03/20 diakon Konrad Sulmirski
Kolejną rzeczą mogącą budzić zdziwienie jest pojawienie się w opisywanej scenie dwóch postaci starotestamentalnych rozmawiających z Jezusem – Mojżesza i Eliasza. Mojżesz był nie tylko bohaterskim wodzem, pod przewodnictwem którego naród wybrany opuścił Egipt i rozpoczął wędrówkę do Ziemi Obiecanej. Był także prawodawcą Izraela, organizatorem jego kultu oraz wszelkich struktur religijnych; to on namaścił Aarona na pierwszego arcykapłana.