Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza: Czy można jednoznacznie rozstrzygnąć?

08/03/20 Patryk Jakubowski
Nawrócenie nie jest jednorazowym aktem, to ciągła przemiana życia. Być może uczniowie podczas przemienienia odczuwali lęk i niepewność. Byli ludźmi tak jak i my. Podobnie, proces przemiany życia i codzienne wybory, mogą wywoływać w nas różnorakie emocje. Tym bardziej jako słuchacze homilii czy kazań potrzebujemy pokrzepienia i umocnienia nas w wierze.