Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Trzy namioty

08/03/20 ks. Łukasz Bąbelek
Spróbujmy z dziećmi postawić trzy namioty. Można użyć do tego fotografii lub wykonać małe namioty (np. z papieru). Chcemy wyjaśnić, że Bóg przychodzi w posłudze Mojżesza, czyli daje nam przykazania, abyśmy poznali i pokochali Boga oraz w posłudze Eliasza, czyli chce żebyśmy słuchali Boga i głosili Jego Ewangelię oraz przez Jezusa – w miłości i przebaczeniu. Nasze serce to też taki namiot, do którego zapraszam Boga, aby w nim zamieszkał.