Polecamy

2 niedziela wielkanocna

Sugestia programowa
19/04/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: W okresie Wielkanocy zamiast czytania ze Starego Testamentu pierwsze czytanie jest wzięte z Dziejów Apostolskich. Czytania mówią o przeżywaniu misterium paschalnego w Kościele (WLM 99).
Homilia do dorosłych
19/04/20 Teresa Zatryb
Do odbioru cudu trzeba dojrzeć duchowo i psychicznie. Chodzi o to, „abyśmy głębiej pojęli jak wielki jest Duch i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni”. Cud zmartwychwstania należy potraktować poważnie, a Pan Bóg pomoże zrozumieć i wyciągnąć właściwe wnioski. Bo przecież to sprawa być albo nie być. Istnieje wiele cudów udokumentowanych niepodważalnie: cudów wskrzeszenia i uzdrowienia zapisanych choćby w księdze cudów na Jasnej Górze.
Homilia do dorosłych
19/04/20 ks. Paweł Wygralak
Wszystkiego te wydarzenia uświadamiają nam prawdę o Bożym miłosierdziu. Już w Księdze Wyjścia czytamy, że Bóg objawił się Mojżeszowi jako „Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34, 6). W Ewangelii Pan Jezus przedstawia nam Boga jako miłosiernego Ojca, który z radością wita powracającego syna marnotrawnego. Święta siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku: „Bóg nikomu miłosierdzia Swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże” (Dz 72).
Homilia do dorosłych
19/04/20 ks. Marcin Chudzik
Czasami, gdy ludzie cierpią i niosą ciężkie krzyże, inni czują, że muszą ich pocieszyć, ale nie wiedzą, co powiedzieć, i czasami milkną, bo nieodpowiednimi słowami mogą tylko zwiększyć ból. Dlatego oferując pomoc tym, którzy cierpią, musimy pomyśleć, zanim zaczniemy mówić. Kiedy Jezus przyszedł do dziesięciu apostołów, nie okazał płytkiego współczucia, lecz uzdrowił ich z bólu, wątpliwości i depresji: „Pokój wam”.
Homilia do młodzieży
19/04/20 ks. Piotr Śliżewski
Wydawało się, że w życiu apostołów długo nie dojdzie do uspokojenia emocji. Ten, który był ich Mistrzem, został bardzo bestialsko potraktowany. Stwierdzili, że ten rozdział życia trzeba już zamknąć. Stąd ewangelista zapisał, że „tam gdzie przebywali uczniowie [...] drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami”. Zamknięte na klucz drzwi nie były tylko oznaką próby zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Zaryglowane drzwi mówiły o ich sercu, które zostało zranione. Nie chcieli się wtedy z nikim widzieć.
Homilia do dzieci
19/04/20 Lidia Lasota
W jaki sposób Pan Jezus wszedł tam, choć drzwi były zamknięte i to pewnie na porządną zasuwę? (rozmowa z dziećmi). Czy ktoś z was da radę przejść przez zamknięte drzwi? Kto może przejść przez zamknięte drzwi? Różne małe zwierzątka, albo duch. Czy Pan Jezus po zmartwychwstaniu był duchem? (kontynuujemy rozmowę z dziećmi). Początkowo uczniowie myśleli, że jest duchem, ale On im wtedy powiedział: „Popatrzcie na moje ręce i stopy! Zobaczcie, że to naprawdę ja!”.