Polecamy
2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Do łaknącego należy chleb, który ty zatrzymujesz

19/04/20 ks. Paweł Wygralak
Wszystkiego te wydarzenia uświadamiają nam prawdę o Bożym miłosierdziu. Już w Księdze Wyjścia czytamy, że Bóg objawił się Mojżeszowi jako „Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34, 6). W Ewangelii Pan Jezus przedstawia nam Boga jako miłosiernego Ojca, który z radością wita powracającego syna marnotrawnego. Święta siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku: „Bóg nikomu miłosierdzia Swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże” (Dz 72).