Polecamy
2 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii – centrum życia Kościoła

19/04/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: W okresie Wielkanocy zamiast czytania ze Starego Testamentu pierwsze czytanie jest wzięte z Dziejów Apostolskich. Czytania mówią o przeżywaniu misterium paschalnego w Kościele (WLM 99).
Homilista w tym okresie ma sposobność do tego, żeby na podstawie samych tekstów biblijnych omawiać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jako centralne treści Pisma Świętego (DH 51). Homilista ma okazję wskazać, że niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła. „Niedziela, w czasie której jest celebrowane Misterium Paschalne, na podstawie tradycji apostolskiej powinna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany” (KKK 2177). Przez doroczną uroczystość wielkanocną Bóg zawsze miłosierny umacnia wiarę swojego ludu (kolekta). W tę niedzielę
należy głosić prawdę o Bogu „bogatym w miłosierdzie” (Ef 2,4), a „Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145,9).
 
„Wielka tajemnica wiary”
pod red. ks. Leszka Szewczyka
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.