Polecamy

3 niedziela Wielkiego Postu

Sugestia programowa
15/03/20
Chleb Eucharystyczny przyczynia się do duchowego wzrostu wierzących
15/03/20 Sławomir Zatwardnicki
Z kolei zwraca uwagę autorytet Mesjasza, który doprowadza Samarytankę do nazwania prawdy. Ważne byłoby zatem przebycie wspólnej drogi ku nawróceniu. Ale jest to możliwe pod warunkiem, że wyjdzie się najpierw, wzorem Miłosiernego Pana, naprzeciw takim osobom. Tylko Boska miłość „wcielona” w konkretną troskę może wyzwolić od poszukiwania zaspokojenia w ludzkiej miłości.
Homilia do dorosłych
15/03/20 ks. Robert Klemens COr
Liturgia słowa trzeciej niedzieli Wielkiego Postu zaprasza nas na wędrówkę „wodnym szlakiem”. Mamy powędrować za znakiem wody i zobaczyć jej dosłowne i typiczne znaczenie.
Homilia do dorosłych
15/03/20 ks. Piotr Winkler
Bywa, że istotą życia codziennego wielu ludzi jest realizacja planów, których celem jest „mieć”. Bierzemy kredyty, pożyczamy od znajomych, aby stać się posiadaczami jakiegoś dobra. Z drugiej strony człowiek potrzebuje innych wartości, o które zabiega, by „być”: wolność, szacunek, sprawiedliwość – a zatem chodzi również o to, co duchowe.
Homilia do młodzieży
15/03/20 s. Arletta Ziółkowska
Na szczęście mamy wodę pod różną postacią. Nie doceniamy tego i często ją marnujemy. Coraz częściej doświadczamy suszy. Brakuje opadów deszczu i śniegu. Wysychają lasy, pola, stawy, jeziora i rzeki. Woda staje wielkim skarbem. Jak chronić ten skarb? Jak go doceniać? Teksty biblijne ukazują nam obraz wody jako źródło życia.
Homilia do dzieci
15/03/20 ks. Dariusz Zuber
Studnia na pustyni była czymś bezcennym dla mieszkańców. Woda w studni była zimna i orzeźwiająca, nie taka jaką trzymano w skórzanych torbach, czyli bukłakach. Ta woda była ciepła i nie do końca smaczna. Samarytanka chciała rozmawiać z Panem Jezusem o różnicach między Żydami i Samarytanami, o tym jak należy modlić się do Boga i do której świątyni, a mówiąc dzisiejszym językiem, do którego kościoła, należy chodzić. Zgadnijcie, co zrobił Jezus? W ogóle nie chciał z nią o tym rozmawiać.