Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
3 niedziela Wielkiego Postu

Co zamiast zaspokajaczy? (sugestie słuchaczy)

15/03/20 Sławomir Zatwardnicki
Z kolei zwraca uwagę autorytet Mesjasza, który doprowadza Samarytankę do nazwania prawdy. Ważne byłoby zatem przebycie wspólnej drogi ku nawróceniu. Ale jest to możliwe pod warunkiem, że wyjdzie się najpierw, wzorem Miłosiernego Pana, naprzeciw takim osobom. Tylko Boska miłość „wcielona” w konkretną troskę może wyzwolić od poszukiwania zaspokojenia w ludzkiej miłości.