Polecamy
Przeciw banalizacji Jezusa
Gerhard Lohfink
KSIĄŻKA
44,90 zł 5,00 zł
3 niedziela Wielkiego Postu
Sugestia programowa

Sugestie programowe

15/03/20
Chleb Eucharystyczny przyczynia się do duchowego wzrostu wierzących
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Trzy kolejne niedziele Wielkiego Postu zachęcają wiernych do nieustannego podtrzymywania wiary, nawet w obliczu grzechu (Samarytanka), niewiedzy (ślepiec) i śmierci (Łazarz). W żadnej z tych sytuacji człowiek nie
pozostaje sam, bowiem stale towarzyszy mu Bóg (DH 69). Jezus, prosząc Samarytankę o podanie wody, obdarzył ją łaską wiary i rozpalił w niej ogień Bożej miłości (por. prefacja na III niedzielę Wielkiego Postu). Z przebitego boku Jezusa wypływa życie wieczne, które posila wierzących w sakramentach oraz daje pokarm potrzebny człowiekowi w ziemskiej wędrówce (DH 72). Chleb Eucharystyczny, który jest zadatkiem niebieskiej chwały, przyczynia się do
duchowego wzrostu wierzących (modlitwa po komunii). Homilista powinien przypomnieć, że Wielki Post jest szczególną okazją do odnowienia łask chrzcielnych i oczyszczenia otrzymanej wiary (DH 69).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.