Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
6,00 zł 5,10 zł

3 niedziela wielkanocna

Sugestia programowa
26/04/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Aż do III niedzieli Wielkanocy odczytywana Ewangelia opowiada o ukazywaniu się Chrystusa Zmartwychwstałego (WLM 100). Duch Święty może rozpalić w chrześcijanach żarliwość, jakiej doświadczali uczniowie z Emaus, oraz „odnowić zachwyt wobec Eucharystii, wobec blasku i piękna, jakie jaśnieją w obrzędzie liturgicznym, skutecznym znaku nieskończonego piękna samej świętej tajemnicy Boga” (SC 97).
Homilia do dorosłych
26/04/20 Olaf Szczypiński
Przemówienie Piotra odbieram jak swoistą rekompensatę za wyparcie się Mistrza i realizację posłannictwa „łowienia ludzi” oraz odpowiedzialności za powstający Kościół. Piotr daje świadectwo obecności Jezusa, nie tylko w oparciu o doświadczenia, których był świadkiem, lecz także – co trzeba podkreślenia – egzegezę fragmentu Księgi Psalmów. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie świadectwo uczniów, którzy spotkali Jezusa w drodze do Emaus.
Homilia do dorosłych
26/04/20 o. Marcin Wrzos OMI
To historia o naszych ucieczkach od Boga. Ile to razy popełniamy jakiś błąd, a potem, ze wstydu czy z powodu zranienia Jezusa przy okazji najczęściej drugiego człowieka, uciekamy i nie chcemy wracać. Niektórzy uciekają kilkadziesiąt lat. Unikają spotkań z Bogiem, czy ludźmi którzy są dla nich trudni. Łukasz i Kleofas wracają. Jezus zabiera ich do Jerozolimy, karmi wcześniej Eucharystią. Bóg ich szuka. Nie zniechęca się nimi. Tak samo działa to z nami, nie zniechęca się łatwo.
Homilia do dorosłych
26/04/20 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Jezus, aby pomóc uczniom zrozumieć, jakie znaczenie miała Jego śmierć na krzyżu w Jerozolimie, musiał wyjaśnić im od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków i we wszystkich Pismach, co odnosiło się do Niego (Łk 24, 27). To właśnie w opisie z Księgi Wyjścia (rozdział 12) znajduje się przebieg Paschy żydowskiej, która przyniosła wyzwolenie Izraelitów z Egiptu – domu niewoli.
Homilia do młodzieży
26/04/20 ks. Wojciech Nowicki
Spróbujmy odnaleźć siebie w tych dwóch uczniach. Poznali Jezusa, towarzyszyli Mu, z pewnością widzieli niejeden cud, niejedno uzdrowienie czy egzorcyzm, widzieli Jego moc, gdy uciszał żywioły albo karmił tłumy, słuchali z zaciekawieniem Jego słów, choć były może nieraz trudne i niezrozumiałe, ale czuli, że przemawia nie jak uczeni w Piśmie, ale jak ktoś, kto ma moc…
Homilia do dzieci
26/04/20 ks. Konrad Zygmunt
Czy łatwo było im w to wszystko uwierzyć? Nie. Usłyszeliśmy nawet – co napisał ewangelista – że było im smutno! Każdemu jest smutno, kiedy umiera ktoś bliski, znajomy. Podczas tej drogi kogoś spotkali. Kogo spotkali? (Jezusa). Czy oni znali Jezusa? (tak!). Czy Go poznali? (nie). Ani to nie była ciemna noc, ani Jezus nie był przebrany – a jednak nie potrafili Go rozpoznać. Opowiedzieli Jemu co ich tak bardzo martwiło, co przeżywali...