Polecamy
3 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Od rozczarowania do nadziei

26/04/20 ks. Wojciech Nowicki
Spróbujmy odnaleźć siebie w tych dwóch uczniach. Poznali Jezusa, towarzyszyli Mu, z pewnością widzieli niejeden cud, niejedno uzdrowienie czy egzorcyzm, widzieli Jego moc, gdy uciszał żywioły albo karmił tłumy, słuchali z zaciekawieniem Jego słów, choć były może nieraz trudne i niezrozumiałe, ale czuli, że przemawia nie jak uczeni w Piśmie, ale jak ktoś, kto ma moc…