3 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Wyjaśniał Pisma i łamał chleb

26/04/20 ks. Łukasz Bąbelek
Trzecia Niedziela Wielkanocna pokazuje nam historię trudnego przeżywania wiary przez uczniów. Żyli nadzieją zwycięstwa Jezusa. Dzisiaj dzieci niech zwrócą uwagę na przychodzenie Jezusa przez liturgię: liturgia słowa i liturgia Eucharystii. Uczniowie idący do Emaus uczestniczą w tych dwóch częściach liturgii, sprawowanych przez Jezusa. Najpierw Jezus wyjaśnia im Pisma, a później łamie chleb. Po tym wiara uczniów nabiera mocy, pewności i odwagi. To nam daje Eucharystia. Umacnia nas, daje nam odwagę i wiarę, którą możemy się podzielić.