Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
3 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Zmartwychwstanie zmienia wszystko

26/04/20 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Jezus, aby pomóc uczniom zrozumieć, jakie znaczenie miała Jego śmierć na krzyżu w Jerozolimie, musiał wyjaśnić im od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków i we wszystkich Pismach, co odnosiło się do Niego (Łk 24, 27). To właśnie w opisie z Księgi Wyjścia (rozdział 12) znajduje się przebieg Paschy żydowskiej, która przyniosła wyzwolenie Izraelitów z Egiptu – domu niewoli.