Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
3 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

Zmartwychwstaniemy jak On, z Nim i przez Niego

26/04/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Aż do III niedzieli Wielkanocy odczytywana Ewangelia opowiada o ukazywaniu się Chrystusa Zmartwychwstałego (WLM 100). Duch Święty może rozpalić w chrześcijanach żarliwość, jakiej doświadczali uczniowie z Emaus, oraz „odnowić zachwyt wobec Eucharystii, wobec blasku i piękna, jakie jaśnieją w obrzędzie liturgicznym, skutecznym znaku nieskończonego piękna samej świętej tajemnicy Boga” (SC 97).
Czy nie w ten sposób przebiegał paschalny posiłek zmartwychwstałego Jezusa z uczniami? Jezus podczas drogi wyjaśniał im Pisma, a następnie zasiadając z nimi do stołu, „wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im”. Liturgia Eucharystii przebiega według takiej samej struktury, zachowanej przez wieki do naszych czasów. Homilista powinien zachęcić wiernych, którym Bóg przywrócił młodość ducha, do radości z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych i ufnego oczekiwania chwalebnego dnia zmartwychwstania.

„Wielka tajemnica wiary”
pod red. ks. Leszka Szewczyka
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020