Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Postępujcie jak dzieci światłości!

22/03/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Ewangelista Jan ukazał w swym spisanym świadectwie siedem cudów Chrystusa, nazywając je „znakami”. Jego zamysłem było zapewne, by czytelnik Ewangelii nie skupiał się tylko nad ich wymiarem materialnym, ale by odkrywał ich ukryte znaczenie. Zaprasza i nas dzisiaj, byśmy odczytywali przez pryzmat naszych czasów Jego przesłanie.