Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Prawda wyzwala

22/03/20 ks. Łukasz Bąbelek
Dzisiejsza ewangelia mówi o grzechu obmowy i kłamstwa. Chcemy dzisiaj dzieciom przedstawić ten problem, spróbować wyjaśnić jak sobie z nim można poradzić. Żeby zobrazować te dwa grzechy, można użyć dwóch balonów. Na jednym napisać obmowa a na drugim kłamstwo. Korzystając z nich chcemy dzieciom pokazać, że im więcej kłamiemy i obmawiamy tym bardziej balon rośnie, staje się większy a kiedy pęknie już go nie poskładamy. Dzieci najczęściej rozumieją kłamstwo jako ukrywanie prawdy przed rodzicami, czy nauczycielami, natomiast obmowę poprzez złe odnoszenie się do innych, ale też oczernianie koleżanek i kolegów.