4 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe

22/03/20
Chrystus jest „decydującym światłem oświecającym tajemnicę stworzenia”
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Motywem dominującym w niedzielę Laetare, IV niedzielę Wielkiego Postu, jest światło, które symbolizują szaty liturgiczne o jaśniejszym odcieniu. Jezus jest światłością, która na świat przyszła, aby każdy wierzący
w Niego nie chodził już w ciemności, lecz miał światło życia. Od dnia chrztu świętego chrześcijanin jest wolny od ciemności grzechu, powinien być dzieckiem światłości (prefacja na IV niedzielę Wielkiego Postu). Do istoty chrześcijańskiego życia należy takie postępowanie, które pozwoli być solą ziemi i światłem świata (KKK 782). To Bóg wychodzi z inicjatywą i oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Odpowiedzią człowieka na ten dar są myśli godne Boga i szczera miłość ku Niemu (modlitwa po Komunii).
To oświecenie dane od Boga wzmaga się, ilekroć przyjmujemy Eucharystię (DH 73).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.