Polecamy

5 niedziela Wielkiego Postu

Sugestia programowa
29/03/20
Łamany chleb jest pokarmem nieśmiertelności
29/03/20 Michał Piotr Gniadek
aką postawę powinniśmy przyjąć, by nie zatracić wiary i zdrowego rozsądku? Zaufanie i nadzieja pokładane w Bogu nie zwalniają nas przecież z pracy nad sobą, wysiłków w odkrywaniu prawdy i wreszcie z rozeznania okoliczności oraz wartości moralnych.
Homilia do dorosłych
29/03/20 ks. Tomasz R. Kubak
Śmierć wydaje się dominować nasze życie. Ona nas od siebie oddziela. Oddziela od tych, których kochamy, od tych, z którymi się nie pojednaliśmy i wydaje się, że już więcej szansy na to nie będzie.
Homilia do dorosłych
29/03/20 ks. Marek Jański
To wiara w Jezusa zmartwychwstałego daje nadzieję. Pokazuje, że z każdej beznadziei można wyjść ku nadziei, ku życiu, z każdej ciemności ku światłu. To jest namacalne doświadczenie paschy, czyli przejścia Jezusa ze śmierci ku życiu. I naszego przejścia razem z Nim.
Homilia do dorosłych
29/03/20 ks. Piotr Wojnar
Wiarę od niewiary rozgraniczają mocno dwie płaszczyzny wyboru: posłuszeństwo i nieposłuszeństwo Bogu oraz stosunek do życia i śmierci. Czym jest śmierć dla wierzącego i ateisty? Człowiek bez wiary skupi się na śmierci ciała. Nie spodziewa się dalej niczego poza grobem, umierające ciało jest więc szokiem, wywołuje głęboki bunt, niepogodzenie. Ateista może w odruchu obronnym modlić się, medytować, chodzić do wróżki. Nie ma w tym jednak żadnej wiary, raczej kolejne jej zaprzeczenie – dla ateisty istnieje tylko życie ziemskie. Religijność dowolnego typu nie ma żadnego znaczenia, kiedy dotyczy wieczności.
Homilia do młodzieży
29/03/20 ks. Maciej Przybylak
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bóg jest miłośnikiem życia. Bóg jest dawcą życia. Takiego naszego Boga przedstawia nam Biblia. Dzisiejsza ewangelia jest z jednej strony dowodem, iż Bóg jest miłośnikiem życia, z drugiej zaś zapowiedzią czegoś nowszego i potężniejszego – zmartwychwstania.