Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
5 niedziela Wielkiego Postu

Kołaczcie, a otworzą wam! (sugestie słuchacza)

29/03/20 Michał Piotr Gniadek
aką postawę powinniśmy przyjąć, by nie zatracić wiary i zdrowego rozsądku? Zaufanie i nadzieja pokładane w Bogu nie zwalniają nas przecież z pracy nad sobą, wysiłków w odkrywaniu prawdy i wreszcie z rozeznania okoliczności oraz wartości moralnych.