Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
5 niedziela Wielkiego Postu

Kołaczcie, a otworzą wam! (sugestie słuchacza)

29/03/20 Michał Piotr Gniadek
aką postawę powinniśmy przyjąć, by nie zatracić wiary i zdrowego rozsądku? Zaufanie i nadzieja pokładane w Bogu nie zwalniają nas przecież z pracy nad sobą, wysiłków w odkrywaniu prawdy i wreszcie z rozeznania okoliczności oraz wartości moralnych.