Polecamy
5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Pan Jezus jest dawcą życia

29/03/20 bp Antoni Długosz
Proponowane pomoce: obraz noworodka, obraz chrztu dziecka, obraz mszy świętej, obraz chorego człowieka, obraz wypadku samochodowego, a także obraz proroka Ezechiela, obraz św. Pawła, obraz Pana Jezusa i obraz wskrzeszenia Łazarza oraz obraz chrztu świętego i obraz dziecka przyjmującego komunię świętą. Od narodzin do śmierci W ciągu naszego życia przeżywamy raz przyjemne, innym razem smutne, czy podniosłe doświadczenia. Urodziny dziecka (obraz), potem jego chrzest (obraz), pierwszą spowiedź i komunię świętą, bierzmowanie, dobrą ocenę w szkole, przeżywanie niedzieli (obraz), czy wakacji zaliczymy do szczęśliwego czasu. Z kolei chorobę, szczególnie nieuleczalną (obraz) oraz śmierć bliskiej osoby uznamy za smutne chwile. Dzienniki radiowe i telewizyjne, a także przekazy gazet podają tragiczne wypadki ze śmiercią osób jadących samochodami (obraz), lecących samolotami, ginących na wojnach, czy w trzęsieniach ziemi. Każda sekunda na kuli ziemskiej wiąże się ze śmiercią człowieka. Znane jest powiedzenie: „rodzimy się, aby umrzeć!”. Wprawdzie każdy z nas jest osobą śmiertelną, to jednak mogliśmy otrzymać dar nieśmiertelności, gdyby pierwsi ludzie nie zerwali przyjaźni z Bogiem grzesząc nieposłuszeństwem. „Nie umrze na wieki” Żydzi przeżywający babilońską niewolę nazywają ją doświadczeniem śmierci. Prorok Ezechiel (obraz) zapowiada, że otrzymają życie od Boga, gdy wrócą z niewoli do Palestyny. Święty Paweł (obraz) przypomina, że ciężki grzech zabija w nas Boże życie, które możemy otrzymać dzięki Panu Jezusowi będąc wiernymi Bożym przykazaniom. Pan Jezus (obraz) jest Bogiem, który jest dawcą życia. Przywraca życie córce Jaira, synowi wdowy z Naim, a także swemu przyjacielowi Łazarzowi (obraz). Kiedy siostra Łazarza ma żal do Pana Jezusa, że zezwolił na śmierć brata – Jezus przypomina „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy choćby umarł – żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Przywróceniem życia Łazarzowi Jezus przekonuje nas, że jest Bogiem. On nas wskrzesi Podczas naszego życia wiele razy zmartwychwstajemy do przyjaźni z Panem Jezusem. Pierwszy raz otrzymaliśmy Boże życie w sakramencie chrztu (obraz). Potem każda dobrze przygotowana i przeżyta spowiedź przywraca nam Boże życie. Także przyjęcie komunii świętej (obraz) sprawia, że dostajemy nieśmiertelność. Chociaż śmierć bliskiej osoby sprowadza smutek i ból, starajmy się za Martą powtarzać: „Panie, Jezu, ja wierzę, że ty jesteś Synem Bożym. Ty dajesz zmarłym życie wieczne. Ty nas wskrzesisz na końcu świata”.