5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Smutek zamienię w radość

29/03/20 ks. Łukasz Bąbelek
Homilie w czasie Wielkiego Postu mają wprowadzić nas w tajemnice paschalne. Jednak muszą także kształtować nasze serca. Chcemy dzisiaj wyjaśnić dzieciom znaczenie smutku i różnice pomiędzy żalem, a rozpaczą. Jako pomocy do homilii możemy użyć planszy z tabelami. W pierwszej kolumnie wpiszemy słowo „żal”, a poniżej zostawimy miejsce na opisanie tego stanu. W drugiej kolumnie wpisujemy słowo „rozpacz” i również zostawiamy miejsce. Dzieci dobrze rozpoznają różne stany emocjonalne, również osób dorosłych. Potrafią dostrzec kiedy są smutne lub przygnębione.