Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 5,00 zł
5 niedziela Wielkiego Postu
Sugestia programowa

Sugestie programowe

29/03/20
Łamany chleb jest pokarmem nieśmiertelności
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Chrystus przyszedł umrzeć i powstać z martwych, czyli każdemu człowiekowi powtórzyć słowa skierowane do Łazarza: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wskrzeszenie Łazarza jest spełnieniem Bożej obietnicy wyrażonej w słowach: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów”. Jezus jako Bóg i Władca ukazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i prowadzi ich do nowego życia (prefacja). To nowe życie podtrzymujemy dzięki Jezusowi, kiedy przyjmujemy Jego Ciało i Krew (modlitwa po komunii). Dla człowieka wierzącego nie ma wyraźniejszego znaku wielkiej nadziei na nowe niebo i nową ziemię niż Eucharystia. Homilista powinien wskazać słuchaczom, że podczas celebrowanego misterium dokonuje się dzieło odkupienia, a „łamany chleb jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie” (KKK 1405).
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020