Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Wyjdź z grobu!

29/03/20 ks. Maciej Przybylak
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bóg jest miłośnikiem życia. Bóg jest dawcą życia. Takiego naszego Boga przedstawia nam Biblia. Dzisiejsza ewangelia jest z jednej strony dowodem, iż Bóg jest miłośnikiem życia, z drugiej zaś zapowiedzią czegoś nowszego i potężniejszego – zmartwychwstania.