Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Z Jezusem do nowego życia

29/03/20 ks. Marek Jański
To wiara w Jezusa zmartwychwstałego daje nadzieję. Pokazuje, że z każdej beznadziei można wyjść ku nadziei, ku życiu, z każdej ciemności ku światłu. To jest namacalne doświadczenie paschy, czyli przejścia Jezusa ze śmierci ku życiu. I naszego przejścia razem z Nim.