Niedziela Palmowa

Sugestie programowe

05/04/20
Umierając, zniweczył śmierć, i zmartwychwstając, przywrócił nam życie
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Bogactwo wątków teologicznych i emocjonalnych Niedzieli Męki Pańskiej należy ująć w krótszej (ze względów duszpasterskich) homilii. Kluczem może być hymn z Listu św. Pawła do Filipian, który streszcza całą tajemnicę paschalną. W tajemnicę tę pozwala wiernym zanurzyć się liturgia nadchodzących dni (DH 77). Chrystus przez to misterium, „umierając, zniweczył naszą
śmierć, i zmartwychwstając, przywrócił nam życie” (KKK 1067). On, aby odpokutować zbrodnie świata, cierpiał za grzeszników i przyjął niesprawiedliwy wyrok, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie (prefacja). Homilista powinien u słuchaczy wzbudzić ufność, że Najświętsza Ofiara wyjedna przebaczenie u Bożego miłosierdzia (modlitwa nad darami), a posileni Najświętszym Sakramentem mogą żywić nadzieję życia wiecznego (modlitwa po komunii).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.