Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Jego i nasze zmartwychwstanie

13/04/20 ks. Kazimierz Kubat SDS
Zmartwychwstanie Chrystusa było – i nadal jest – czymś bardzo niewiarygodnym ale i niewygodnym, a zrazem od początku bardzo mocno kontestowanym. Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem, który nie był akceptowany za czasów apostołów i który po dzień dzisiejszy nie może dotrzeć w pełni do naszej świadomości. Śmierć jest nadal dla wielu nas ostatecznym i najsmutniejszym wydarzeniem ludzkiego życia i choć jesteśmy ludźmi wierzącymi, to tak do końca jednak nie wierzymy w zmartwychwstanie… Jest kilka powodów ku temu.